Privatlivspolitik

Denne politik gælder for behandling af personlige oplysninger, som Komplet Administration ApS indsamler om dig, og som eksempelvis kan komme fra vores hjemmeside, elektronisk post, sms, telefon, kontor, registreringsformular, andre kontakter med os, fra tredjepart og fra offentligt tilgængelige oplysninger.

Vi værner om din personlige integritet. Denne politik regulerer, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter oplysninger om dig, og hvordan du kan tage vare på dine rettigheder. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til eller synspunkter i forbindelse med denne privatlivspolitik.

Med henvisning til loven mener vi Databeskyttelsesforordningen nedenfor (eng.) General Data Protection Regulation, GDPR og anden gældende dansk databeskyttelseslovgivning.

1: OPLYSNINGER OM DIG

Med ”personlige oplysninger” menes der oplysninger, som vedrører dig og kan identificere dig. I denne privatlivspolitik anvendes begreberne ”personlige oplysninger” og ”oplysninger om dig” synonymt og skiftevis.

Du kan normalt bruge vores hjemmeside uden at give os oplysninger ud over tekniske. På nogle sider vil der blive anmodet om oplysninger fra dig, for eksempel i forbindelse  at du registrerer dig for at modtage tilbud på din opgave eller gerne vil kontaktes. Derudover kan vi bruge oplysninger om dig, som vi har opnået fra andre kilder, der leveres af tredjeparter, såsom marketing- og salgsaktivitetsselskaber.

De personlige oplysninger, der indsamles om dig, kan være:

Person- og kontaktoplysninger - f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, demografiske oplysninger (fx fødselsdato, alder, køn, geografisk beliggenhed) samt, når det er klart begrundet med hensyn til formålet med behandlingen eller betydningen af en sikker identifikation, også CPR-nummer.

Tekniske oplysninger om din enhed eller internetforbindelse - f.eks. IP-adresse, cookies, geografisk placering og login.

Oplysninger om din brugeradfærd - såsom dine søgemønstre og aktiviteter på hjemmesiden, din svartid for sider, og hvordan du bruger vores tjenester.

Oplysninger fra andre kilder - Alment tilgængelige oplysninger eller oplysninger fra vores samarbejdspartnere, som vi eksempelvis indhenter for at holde vores oplysninger om dig opdaterede eller for eksempelvis at sikre betaling.

2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

For at vores behandling af dine personlige oplysninger skal være lovlig antages det, at der er et retsgrundlag herfor, dvs. at den er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller en juridisk forpligtelse, der påhviler os, eller at behandlingen sker efter en interesseafvejning, eller at du har givet dit samtykke til en bestemt behandling.

Komplet Administration ApS behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål. Komplet Administration ApS behandler hovedsagelig dine oplysninger til følgende formål og efter det følgende angivne retsgrundlag til det samme:

Et af vores primære formål med at indsamle personlige oplysninger er at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde.

Retsgrundlag : Opfyldelse af aftale (salgsvilkår) eller retslig forpligtelse

Vi kan bruge oplysninger om dig i forbindelse med udsendelse af mails, sms/mms eller telefon. Vi kan således bruge oplysningerne om dig til direkte markedsføring, herunder såkaldt profilering, forudsat at du har givet os dit samtykke til dette. Dine personlige oplysninger kan også bruges til interessebaseret annoncering på internettet via os eller de digitale reklamevirksomheder, vi samarbejder med, og som i nogle tilfælde kan tilpasses efter dine interesser baseret på oplysninger, vi har indsamlet, såkaldt profilering.

Du kan til enhver tid modsætte dig, at vi anvender dine personlige oplysninger til direkte markedsføring ved at kontakte os på mail eller telefon.

Retsgrundlag : Berettiget interesse eller samtykke (medmindre andet ikke udtrykkeligt er angivet i forbindelse med indsamling af dine personlige oplysninger).

3. OPLYSNINGER OM COOKIES

Vi anvender cookies, elektroniske billeder og tilsvarende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mailkommunikation. For flere oplysninger om hvordan vi anvender cookies og lignende, se vores link til oplysninger om cookies her

4. HVEM FÅR DINE OPLYSNINGER

Vi behandler dine personlige oplysninger med største forsigtighed og dine data anvendes kun af os og af udvalgte tredjeparter.

Tredjeparter, som vi benytter til at hjælpe os med at drive vores virksomhed (for eksempel hjemmesideoptimering og mailing), har kun ret til at bruge dine personlige oplysninger på vores vegne og til de særskilte opgaver, de skal udføre i henhold til vores instruktioner og fungere som persondataassistenter for os. De er forpligtet til at holde dine personlige oplysninger konfidentielle og sikre. Hvis det kræves ifølge loven, har du ret til at få en liste over eventuelle persondataassistenter, som behandler dine personlige oplysninger på foranledning af os.

Vi kan også i andre specifikke tilfælde udlevere personlige oplysninger, for eksempel når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller retsforfølge en person, der er trængt ulovligt ind på hjemmesiden eller som på anden måde har krænket vores rettigheder eller ejendom eller vores kunders eller andre besøgendes rettigheder.

Overførsel af personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS kræver, at det pågældende land har en aftale med EU/EØS om, at landet anses for at have tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, eller at vi har indgået en aftale med den aktuelle tredjepart om, at de er forpligtet til at anvende EU-Kommissionens godkendte klausuler vedrørende beskyttelse af personlig integritet. Du finder en liste over godkendte tredjelande og standardklausuler på EU-Kommissionens hjemmeside og på Datainspektionens hjemmeside om overførsel af data til tredjelande.

5. DINE RETTIGHEDER

I overensstemmelse med loven har du ret til at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi har om dig, efter at du har identificeret dig og tydeligt har angivet, hvilke oplysninger du ønsker at modtage. En sådan anmodning skal være skriftlig og egenhændigt underskrevet og sendes til vores adresse.

 Hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at kontakte os med en anmodning om afhjælpning i overensstemmelse med og som som foreskrevet af loven. Vi vil korrigere eller opdatere oplysningerne om dig så hurtigt, som det er rimeligt muligt.

Du har også, som foreskrevet i loven, ret til at begære at få oplysningerne om dig fjernet eller begære, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger samt at tilbagekalde eventuelle samtykker. Du har også, som foreskrevet i loven, ret til at få overført (porteret) de personlige oplysninger, du har givet os.

Vær opmærksom på, at det kan kræves, at vi beholder nødvendige personlige oplysninger i forbindelse med sletning, tilbagekaldelse af samtykke eller portering for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lov eller aftale. Det kan også være tilladt, at vi beholder visse personlige oplysninger for at imødekomme vores forretningsbehov.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personlige oplysninger, som vi foretager ud fra en afvejning af interesser, herunder profilering. Vi har så pligt til, efter at du har specificeret, hvilken behandling, du gør indsigelse imod, at bevise, at der er interesser, der vejer tungere. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring.

6. HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE OPLYSNINGER

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for de formål, som følger af denne privatlivspolitik eller som krævet i henhold til lov eller aftale. Dine personlige oplysninger frasorteres eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, som de er indsamlet til eller ikke længere kræves i henhold til lov eller aftale.

7. HVAD GØR VI FOR AT BESKYTTE DINE OPLYSNINGER

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller offentliggørelse har vi indført passende og rimelige standarder for at beskytte og sikre de oplysninger om dig, som vi håndterer. Foranstaltningerne træffes for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine data og utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller beskadigelse af disse data.

Hvis der registreres en persondatahændelse, vil denne som foreskrevet i loven blive anmeldt til Datainspektionen samt til dig.

8. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Bemærk venligst, at der på denne hjemmeside findes links til andre hjemmesider. Hvis du følger et sådant link, kan det medføre, at du besøger andre hjemmesider, der indeholder andre privatlivsregler end dem, der er angivet i denne privatlivspolitik.

9. ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitk kan opdateres af os. Hvis der sker væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi informere dig gennem en tydelig meddelelse på hjemmesiden eller på anden behørig vis. Vi opfordrer dig til læse denne privatlivspolitik igennem for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

10. KLAGE OG ERSTATNING

Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger er blevet håndteret forkert, beder vi dig straks rapportere dette til os. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datainspektionen vedrørende vores behandling af personlige oplysninger.

Hvis du mener at du har lidt skade, fordi vores behandling af dine personlige oplysninger er sket i strid med loven, kan du have ret til erstatning. Du kan så begære skadeserstatning fra os eller rejse sagen ved domstolene.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

hello world!
KOMPLET ADMINISTRATION
CVR.: 40538283
Kong Christians Allé 43, 1. sal
9000 Aalborg